Město Letohrad

Hlavní strana    Úřední hodiny    Úřední deska    Formuláře    Kontakty    Kalendář akcí    Mapa stránek    KALF    MHF    Cena města         
Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
Tel.: 465 676 420
Fax.: 465 621 215

Aktuality

Videozáznamy z jednání zastupitelstva
16.5.2016
Videozáznamy z jednání zastupitelstva Města Letohrad od jednání 20. 4. 2016 jsou umísťovány pod odkaz Elektronický úřad (E - video záznam z jednání). Shlédnout je možné je po jednotlivých bodech programu jednání.
celý článek >>
Možnosti a pravidla vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let
12.5.2016
V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Jedná se zejména o postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz. Více informací v příloze.
celý článek >>
Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad 2016
2.5.2016
Informujeme občany, že dne 30. dubna 2016 uplynula lhůta na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016. Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili neprodleně. V případě nezaplacení již bude postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazné vyhlášky města Letohrad č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a bude přistoupeno k vymáhání poplatků. Současně nebude přiznána sleva získaná v systému třídění odpadů „Svoz dům od domu“. Ti z Vás, kteří neobdrželi složenku (z důvodu přetřídění odpadu), si mohou vyzvednout čárové kódy na finančním odboru městského úřadu u paní Saši Šilarové. Děkujeme za pochopení. Finanční odbor MěÚ Letohrad
celý článek >>
Svoz odpadů v době uzavírek přejezdů na železniční trati Letohrad – Ústí nad Orlicí
20.4.2016
Z důvodu uzavírek železničních přejezdů v souvislosti s opravou trati Letohrad – Ústí nad Orlicí dojde ke změně v organizaci svozů odpadů v lokalitách Podměstí a Červená. Jedná se o lokality, které jsou po objízdných trasách pro svozové vozidlo nepřístupné.
celý článek >>
Uzavírka ulice Na Kopečku
8.4.2016
Z důvodu propojení vodovodních řadů v ulici Na Kopečku bude ve dnech 11.-12.dubna 2016 tato ulice uzavřena.
celý článek >>
FARMÁŘSKÉ TRHY SE VRACÍ NA NÁMĚSTÍ
6.4.2016
První farmářský den v letošním roce se koná v úterý 19. dubna 2016 na Václavském náměstí. Široký sortiment zboží budou prodávat pěstitelé, chovatelé či zpracovatelé v prostoru mezi zámkem a muzeem. TERMÍNY v roce 2016: Úterý: 14. 6./ 20. 9./ 18. 10./ 15. 11. 2016
celý článek >>
Výluky na železniční trati Letohrad - Ústí nad Orlicí
30.3.2016
Z důvodu stavebních úprav na železniční trati Letohrad - Ústí nad Orlicí budou probíhat výluky s náhradní autobusovou dopravou následovně: denní výluky od 30. března do 17. dubna 2016, vždy od 7.40 - 17.05 hod. Nepřetržitá výluka začne od 18. dubna (7.40 hod) a ukončení se předpokládá 26. června (17.05 hod) Na oba typy výluk je vydán zvláštní jízdní řád, který naleznete na www.cd.cz ve složce www.cd.cz - Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády. Jízdní řád též v příloze. Obsluha zastávky Dolní Libchavy probíhá o výlukách vždy přes nádraží v Ústí nad Orlicí (tam i zpět). Náhradní autobusová doprava zastavuje v obou směrech též na autobusové zastávce Ústí n. O., u Plus Diskontu (TESCO).
celý článek >>
Uzavírky železničních přejezdů
17.3.2016
Z důvodu opravy železniční trati Letohrad - Ústí nad Orlicí budou v období 30.března - 26.června 2016 postupně na krátký čas uzavírány všechny železniční přejezdy na této tzrati a silniční doprava bude vedena objízdnými trasami po místních komunikacích a po cyklostezce.
celý článek >>
Úprava vodovodu a kanalizace ul. Budovatelů
7.3.2016
Od 14.3 do 15.4. bude provádět VAK Jablonné nad Orlicí a.s. opravu vodovodu a kanalizace v ul. Budovatelů.
celý článek >>
Oznámení o přerušení elektřiny
24.2.2016
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje uzavírku elektřiny. Více informací na úřední desce.
celý článek >>
Slevy a osvobození na místním poplatku za odpady
24.2.2016
Pro možnost uplatnění slevy nebo osvobození na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 dle obecně závazné vyhlášky města Letohrad č. 3/2015, žádáme občany, aby nejpozději do 15. března 2016 doložili potvrzeni pro uplatnění slevy nebo osvobození. Toto upozornění se týká pouze studentů ubytovaných na internátech nebo kolejích (potvrzení z ubytovacího zařízení), občanů umístěných dlouhodobě mimo město (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení), občanů zdržujících se v zahraničí (minimálně 6 měsíců v kalendářním roce). Sleva bude v těchto případech již zohledněna do rozesílaných složenek na odpady. Finanční odbor MěÚ Letohrad.
celý článek >>
Tradiční jarní setkání nejen seniorů
9.2.2016
Město Letohrad zve na tradiční jarní setkání nejen seniorů v sobotu 12.března 2016 v 15 hodin do divadelního sálu Domu kultury v Letohradě na PÍSNĚ KARLA GOTTA v podání skupiny Karel Gott revival Morava.
celý článek >>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
25.1.2016
Tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku Ing. Ivan Prchal vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: referent/referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, agenda sociálně právní ochrany dětí. Více informací v příloze.
celý článek >>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Žamberk
14.1.2016
Město Žamberk vyhlašuje na základě usnesení rady města výběrové řízení na pozici jednatel Správy budov Žamberk, s.r.o. Podmínky výběrového řízení čtěte v příloze.
celý článek >>
UPOZORNĚNÍ
5.1.2016
Upozorňujeme občany na telefonáty ze společnosti Česká energetika, které se odkazují na ČEZ. Nenechte se zmást, buďte opatrní u uzavírání jakýchkoli smluvních vztahů! Konkrétní oznámení od občanky města: Dnes se ozvali telefonem energetici, že si odpoledne přijdou zkontrolovat vyúčtování a nastavit nám lepší tarif, pokud jsme stále pod ČEZ. Že pro ČEZ dělají vyúčtování elektřiny a že se nám proto předem hlásí. Po několikerém ujišťování z jejich strany, že patří k ČEZu, jsme na nich chtěli telefonní číslo a podřekli se, že jsou Česká energetika. Ověřovala jsem si to ještě i u ČEZ, je to konkurenční firma, se kterou jsem vypochodovala už někdy před dvěma měsíci.
celý článek >>
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
23.12.2015
Dle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je připravena toto vyjádření poskytnout zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách www.cetin.cz v sekci "Naše síť"
celý článek >>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
23.12.2015
Městský úřad Žamberk vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent - referentka správy pozemních komunikací. Více v příloze.
celý článek >>
UPOZORNĚNÍ Veřejné osvětlení na Sádkách bude zprovozněno koncem příštího týdne
4.12.2015
Poslední dobou dochází k výpadkům veřejného osvětlení na Sádkách. Jedná se o poruchu na kabelu v délce 60 metrů (ulice Mírová směrem k Taušlově ulici a Jabloňové). Z tohoto důvodu muselo být osvětlení odpojeno, aby svítila alespoň část Sádek. Poruchu bude lokalizovat odborná firma, závada bude odstraněna koncem příštího týdne.
celý článek >>
Nalezené předměty
4.12.2015
Dnes byly na Městskou policii v Letohradě předány nalezené předměty (platební karty, aj.), které byly s nějvětší pravděpodobností ztraceny na veřejných WC.
celý článek >>
Pozvánka na setkání
2.12.2015
Čtvrtek 28. ledna 2016 by si měli zapsat do kalendáře živnostníci, malé či střední firmy, sportovci, zástupci spolků či občanských sdružení. Představí se Evropské podnikatelsko - občanské středisko (EPOS), jehož nejbližší sídlo je v Hnátnici. O zajímavých možnostech pomoci vám, kterou EPOS nabízí všem výše uvedeným, se můžete dozvědět ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 16,00 hodin v Domě kultury v Letohradě. Více informací v příloze.
celý článek >>
Předvánoční setkání seniorů
1.12.2015
Město Letohrad Vás zve na tradiční předvánoční setkání seniorů dne 10.12.2015 v Orlovně na Orlici
celý článek >>
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11. 12. 2015
26.11.2015
Společnost ČEZ oznamuje zrušení oznámení o uzavírce elektřiny. Více informací na úřední desce.
celý článek >>
Nabídka investorům, kteří mají zájem o uložení rozvodů sdělovacích sítí v lokalitě Nad Bažantnicí
26.11.2015
Město Letohrad nabízí investorům, kteří mají zájem, možnost uložení rozvodů sdělovacích sítí ve vlastní režii v lokalitě pro bydlení Nad Bažantnicí. V koordinačním řešení celé lokality je navržen závazný koridor pro vedení rozvodů sdělovacích sítí. Předpokládaný rozsah rozvodů sdělovacích sítí (bez „přivaděče“) činí v 1.etapě cca 910m a ve 2.etapě 640m.
celý článek >>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
19.11.2015
Tajemník Městského úřadu Králíky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby a technické správy majetku Městského úřadu Králíky. Více informací v příloze.
celý článek >>
STRÁŽNÍCI NAŠLI FLORBALOVÉ HOLE, ULOŽENY JSOU NA SLUŽEBNĚ MĚSTSKÉ POLICIE LETOHRAD
11.11.2015
Strážníci městské policie nalezli v sobotu 7. 11. 2015 v 11.15 hodin na autobusové zastávce v Ústecké ulici modré textilní pouzdro se dvěma florbalovými holemi. Uvedené věci jsou uložené na služebně Městské policie Letohrad, kde si je může majitel vyzvednout.
celý článek >>
PODMĚSTÍ BUDE 11. -12. 11. 2015 Z DŮVODU PORUCHY BEZ DODÁVKY VODY
11.11.2015
VaK Jablonné nad Orlicí bude 11.-12.11. opravovat poruchu vodovodního řádu na Podměstí v Letohradě. Odstávka vody bude od 7,30 - 14,00 hodin. Porucha je pod kanalizací, s tím souvisí časová náročnost opravy. Bez vody bude celé Podměstí. Pavel Novák – VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
celý článek >>
Poznamenejte si do kalendáře termín semináře Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji
4.11.2015
Pardubický kraj a Město Letohrad zve veřejnost na informační seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 16 hodin v Domě kultury.
celý článek >>
Jsou pěstouny. A proč jimi nejste i vy?
4.11.2015
Pětiletý Toník i osmiletá Anička nemůžou vyrůstat s mámou a tátou. Organizace Amalthea ve spolupráci s Pardubickým krajem pro ně hledá náhradní rodinu. A nejen pro ně. „Pěstounů, kteří přijmou dítě do své rodiny na delší dobu, je stále málo. Potřebujeme je pro děti malé, větší, zdravé i s hendikepem, různého etnika, sourozence, zkrátka vítáme každého člověka s vážným zájmem o pěstounství,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
celý článek >>
Upozornění na projektová opatření Programu rozvoje venkova
29.7.2015
V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Z programu 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů bude rozděleno přibližně 5,4 mld. Kč.
celý článek >>
Domov pod hradem Žampach rozšiřuje službu chráněné bydlení o další byty ve městě Letohrad
30.6.2015
Již několik let poskytuje Domov pod hradem Žampach jednu ze svých pobytových sociálních služeb ve městě Letohradě. Celkem sedm uživatelů služby chráněné bydlení žije od roku 2013 bez problémů v městském bytovém domě v Letohradě v ulici Komenského, v bezprostřední blízkosti letohradského náměstí. V současné době realizuje Domov pod hradem Žampach záměr navýšit službu určenou pro zdravotně postižené klienty o několik dalších bytů ve městech Letohrad a Žamberk.
celý článek >>
Zahájen sběr potravinářských olejů a tuků
19.6.2015
Od 18. 6. 2015 jsou na 12 stanovištích tříděného odpadu a v obou sběrných dvorech ummístěny zelené plastové nádoby o objemu 240 litrů. Patří do nich oleje a tuky z fritování, smažení, případně oleje, které jsou již po záruce a nepoužitelné, ztužené jedlé tuky. Do nádob je vhazujte vždy v dobře uzavřeném obalu např. v PET lahvích, abyste předešli jeho vylití a znehodnocení. Naopak do nich nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové) a jiná maziva a kapaliny. Ty zlikvidujete ve sběrném dvoře. Seznam stanovišť najdete v příloze nebo v záložce nakládání s odpady.
celý článek >>
Cyklopecky Pardubického kraje lákají na výlety i atraktivní ceny
28.5.2015
Koho by nelákalo procestovat zajímavá místa v Pardubickém kraji a vyhrát horské kolo, pobyt na Dolní Moravě nebo třeba digitální fotoaparát? O tyto a další hodnotné ceny mohou letos soutěžit účastníci Cyklopecek Pardubického kraje. Soutěž začíná 1. června a potrvá do 19. října 2015. Pořádají ji Pardubický kraj a Destinační společnost Východní Čechy, hlavním partnerem je společnost CYKLO WORLD, a. s.
celý článek >>
MAS Orlicko: Aktuální informace pro podnikatelské subjekty
15.5.2015
Agentura CzechInvest zveřejnila předběžné podmínky plánované výzvy na podporu nákupu strojů pro drobné podnikatele. MAS ORLICKO poskytuje pro žadatele na svém území informační a konzultační podporu v této oblasti a hledá potenciálně vhodné projektové záměry.
celý článek >>
Sběr potravinářských olejů
22.4.2015
Město Letohrad ve spolupráci se společností EKO-PF s.r.o. připravuje sběr potravinářských olejů a tuků. Přestaňte vylévat tuky a oleje po smažení do kanalizace a začněte je shromažďovat do PET lahví. Předpokládáme, že během měsíce května společnost EKO-PF umístí do sběrných dvorů a na vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad zelené 240 l nádoby, do kterých pak PET lahve s olejem vyhodíte.
celý článek >>
Uzavírka MK na Kunčicích a Orlici
8.4.2015
V období od 13. 4. 2015 do 24. 4. 2015 budou z důvodu rekonstrukce komunikací úplné uzavírky místních komunikací na Kunčicích (ulice Horní Konec - od křižovatky pod Orlickým kostelem po konec Kunčic) a na Orlici (spojka na Ostrov).
celý článek >>
Informace o plánovaných odstávkách el. energie
24.3.2015
Na webových stránkách města Letohrad v sekci "Praktické odkazy" nyní naleznete odkaz na webový portál plánovaných odstávek el. energie ČEZ Distribuce.
celý článek >>
Termíny farmářských trhů v roce 2015
19.3.2015
První farmářský trh v letošním roce se koná ve čtvrtek 2. dubna 2015 na Václavském náměstí. Své výrobky budou prodávat pěstitelé, chovatelé či zpracovatelé v prostoru mezi zámkem a muzeem každý měsíc. Nabízet budou široký sortiment českého zboží.
celý článek >>
Rekonstrukce komunikací na Kunčicích a Orlici
13.3.2015
Od tohoto týdne pokračují práce na rekonstrukcích místních komunikací na Kunčicích a na Orlici započaté v roce 2014. Jedná se o 2 místní komunikace - první je úsek od silnice III/3602 směrem k Ostrovu na Orlici (po poslední rodinný dům) a druhou je odbočka do "průmyslové" lokality pod sjezdovkou na Kunčicích. Dodavatelem prací je společnost Skanska, hlavním stavbyvedoucím Luboš Jiskra, tel. 737257355.
celý článek >>
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ v Lanškrouně
24.2.2015
Usnesením Rady města Lanškroun č. 75/2015 ze dne 23.02.2015 byl vyhlášen konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854379.
celý článek >>
Javorová alej v Tyršově ulici
17.2.2015
V letošním roce byla požádána Agentura ochrany přírody, aby aktuálně posoudila stav stromořadí. Při projednávání této záležitosti v komisi životního prostředí bylo navrženo odstranit v první etapě 12 javorů v úseku od vjezdu do manipulačního prostoru firmy Havelka až k betonové zídce dělící železniční násep od chodníku směrem k podjezdu trati. Toto by se provedlo do konce vegetačního klidu, respektive zřejmě ještě v březnu. Více informací najdete v příloze.
celý článek >>
Oprava v INFO brožuře
7.1.2015
V INFO brožuře na straně 41 došlo při grafickém zpracování k umístění chybné tabulky. Tabulku se správnými údaji naleznete v příloze.
celý článek >>
Nová provozní doba občanské poradny v Letohradě
16.12.2014
Od ledna 2015 bude občanská poradna na kontaktním místě v Letohradě každý týden ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
celý článek >>
Chemické pokusy, kvíz, zpěv. Takový byl letošní Týden seniorů
30.10.2014
Scénář oslav prvního října, na který připadá Mezinárodní den seniorů, se vydařil. Pořadatelé vsadili na otevření památek s cenově zvýhodněným vstupným a komentovanou prohlídku zámku. „Sázka se vyplatila. Stovka lidí zamířila do tvrze, do muzea řemesel nebo do strašidelné jeskyně. Do zámku se vydali na klasický prohlídkový okruh, nebo zvolili prohlídku prostor, kam se dostanou jen zadními dveřmi. Nahlédli do zákulisí Letohradského soukromého gymnázia, kde zhlédli prezentaci fotografií z doby rekonstrukce zámku před dvaceti lety. Odvážlivci si zahráli na chemiky. Z hotelu, kde byly k vidění jak pokoje, tak zámecký byt, obdivovali panorama náměstí,“ přiblížila trasu prohlídky radní pro sociální věci Iva Janoušková.
celý článek >>
Rekonstrukce místních komunikací na Kunčicích
14.10.2014
V tomto týdnu zahajuje společnost SKANSKA a.s. rekonstrukce místních komunikací na Kunčicích. První (podzimní) etapa se týká komunikací na středních Kunčicích, ve druhá (jarní 2015) etapa bude pokračovat komunikacemi na Horních Kunčicích a na Orlici směrem na Ostrov.
celý článek >>
Projekt Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe! Nejen léky léčí.
3.10.2014
Nový projekt nadačního fondu S námi je tu lépe! - endoskopická věž pro ORL.
celý článek >>
Spisovatelé literatury faktu podesáté v Letohradě
25.9.2014
Spisovatelé literatury faktu se ve dnech 24. - 25. 9. 2014 opět sešli v Letohradě. Udílely se mezinárodní i regionální Ceny E. E. Kische, Ceny Petra Jilemnického a Ceny ČSBS. Cenu za celoživotní dílo převzal Miloslav Stingl z rukou Václava Klause.
celý článek >>
Informace k žádostem o udělení výjimek dle OZV města Letohrad
15.8.2014
Informace k žádostem o udělení výjimek dle OZV města Letohrad
celý článek >>
Zpráva o činnosti Centra terénních programů v Letohradě
31.7.2014
Laxus o. s. je poskytovatelem drogových služeb mj. na území Letohradu. Ke dni 30. 6. 2014 bylo do Letohradu uskutečněno 14 výjezdů. Od dubna byly výjezdy pravidelné, s frekvencí jedenkrát za týden (čtvrtek). Zaměřili jsme se při nich jak na péči o stávající klienty – injekční uživatele drog, kteří jsou již do programu zapojeni, tak na monitorování drogové scény ve městě a oslovování.
celý článek >>
Aktuálně kanalizace Kunčice
24.6.2014
V sekci Kanalizace Kunčice jsou zveřejněny aktuální informace ohledně napojování nemovitostí na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci na Kunčicích.
celý článek >>
Lokalita Nad Bažantnicí - nabídka pozemků pro výstavbu na bydlení
26.3.2014
Město Letohrad nabízí pozemky pro výstavbu k bydlení v lokalitě Nad Bažantnicí. Jedná se o pozemky pro výstavbu bytových domů, řadových domů i rodinných domů.
celý článek >>
Letohrad poprvé dějištěm burzy filantropie
25.3.2014
Burzy filantropie jsou jedinečnou příležitostí, jak podpořit zajímavé a potřebné projekty neziskových organizací. Historicky první burza filantropie na místní úrovni v Letohradě se koná 2. dubna od 15 hodin. Soutěžit v ní budou tři finálové projekty, které vyberou donátoři. Jeden projekt postupuje z veřejného hlasování.
celý článek >>
Nové krátkodobé pracovní příležitosti pro nezaměstnané
24.3.2014
Informace z úřadu práce - nové krátkodobé pracovní příležitosti pro nezaměstnané.
celý článek >>
Nástěnný kalendář biatlonistů pro rok 2014
1.3.2014
Informační centrum Letohrad nabízí nástěnný kalendář českých biatlonistů pro rok 2014
celý článek >>
Žádost o udělení výjimky u vyhlášek č. 5/2013, 6/2013 a 7/2013
27.1.2014
Potřebné formuláře k udělení výjimky z nově přijatých vyhlášek o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, změny stanovení doby nočního klidu a provádění pyrotechnických efektů, ohňostrojů.
celý článek >>
Společný postup výrobních firem, města a školy motivuje ke studiu řemesla
15.1.2014
Významné strojírenské společnosti z regionu Orlicka konkrétně přispějí k rozvoji technického vzdělávání na Orlicku. Učňům v oborech nástrojař, strojní mechanik (zámečník) a elektrikář poskytnou stipendium. Do budoucna si tak zajistí kvalifikované odborníky. Společnosti jsou připraveny s učilištěm spolupracovat dlouhodobě. „Myšlenka Společně pro region je výhodná pro obě strany. Firmy cíleně podpoří růst a vývoj svého technicky vzdělaného odborníka a každý žák, který splní kriteria, má šanci získat finanční příspěvek na studium,“ vysvětluje starosta města Petr Fiala princip jak uchovat ve městě učňovské školství. „Podpisem smluv završíme rok společné přípravy této spolupráce.“
celý článek >>
Informační systém prostřednictvím SMS zpráv
8.1.2014
V lednu 2014 předpokládáme spuštění informačního systému zasílání SMS zpráv, pomocí něhož bychom rádi rozšířili stávající možnosti předávání informací občanům. Primárním cílem této služby je zasílání zpráv v případech krizových situací a povodní a dále zasílání pozvánek na významné kulturní, společenské a sportovní akce. Veškeré náklady se zasíláním SMS zpráv ponese město.
celý článek >>
Kontejnery na textil
2.5.2013
Společnost Dimatex CS ve spolupráci s Městem Letohrad rozmístila dne 18. dubna 6 kontejnerů na textil na tato stanoviště: sídliště U Dvora, sídliště Spořilov, Mírové sady, Tyršova, Orlice - u mlýna, Kunčice - u prodejny potravin. Mimo tyto kontejnery můžete textil odevzdávat do vyhrazených kontejnerů ve sběrných dvorech, ze kterých si ho odváží Diakonie Broumov. Nositelný textil sbírá Oblastní charita ve svém sídle v Letohradě, Na Kopečku č. p. 356.
celý článek >>
Nabídka pro seniory
30.4.2013
Město Letohrad nabízí seniorům, kteří se chtějí setkávat, možnost využití společenské místnosti v DPS Sokolovská 16.
celý článek >>
Neoznačené nádoby nebudou od června vyváženy!!!
15.4.2013
V prvním čtvrtletí letošního roku námi pověření lidé doručili štítky s čárovým kódem do vašich domácností. Štítky slouží k označení nádob na odpady, tj. popelnic na směsný komunální odpad a nádob na bioodpad. Každá nádoba má svůj vlastní štítek s čárovým kódem. V případě jakékoliv změny (např. pořízení nové nádoby, zrušení nádoby) kontaktujte na městském úřadě paní Koblížkovou (tel. 465 676 438, e-mail: hana.koblizkova@letohrad.eu), aby tuto změnu zaznamenala do evidence nádob a případně vám vydala nový štítek. Pokud jste ještě štítky nenalepili, učiňte co nejdříve.
celý článek >>
Sbíráme cartridge a tonery
12.4.2013
V průchodu budovy městského úřadu (v rohu u vstupu do kanceláře městské policie) přibyl ke sběrným nádobám na odkládání úsporných žárovek a zářivek, drobných elektrozařízení a baterií papírový sběrný box na cartridge a tonery z tiskáren.V příloze jsou vyobrazeny druhy, které se sbírají a které ne.
celý článek >>
Označování nádob štítky s čárovým kódem
20.12.2012
Štítky s čárovým kódem slouží k označení nádob na odpady, tj. popelnic na směsný komunální odpad a nádob na bioodpad. Každá nádoba má svůj vlastní štítek s čárovým kódem. Během prosince až února námi pověření lidé doručí štítky do vašich domácností.Jejich převzetí bude třeba potvrdit podpisem.
celý článek >>
Podomní prodej je v Letohradě zakázán
22.11.2012
Informace k podomnímu prodeji v Letohradě.
celý článek >>
Dezinformace kolem poplatků za odpady od 1.1.2013
16.11.2012
V posledních dnech a týdnech se různá média chopila poněkud populisticky tématu zvyšování poplatků za odpady ve městech a obcích. Novela zákona totiž dala zastupitelstvům měst možnost zvýšit poplatky až na tokovou výši, aby jimi byly plně pokryty náklady. Tedy z původní horní hranice 500,-Kč na 1.000,-Kč za občana.
celý článek >>
Anketa k budoucím investičním prioritám města zná své výsledky
29.10.2012
Ve sloupku starosty http://www.letohrad.eu/?nazev=&idsn=409 se můžete dočíst výsledky Ankety v Letohradě, která byla pořádána v době krajských voleb (12.-13.10.2012). Anketní lístek odevzdalo 1590 občanů, což představuje cca 31% občanů města starších 18 let.
celý článek >>
Sdělení uživatelům nádob na bioodpad
14.9.2012
Prosíme občany, kterým jsme v roce 2011 a 2012 zapůjčili nádobu na bioodpad, aby provedli kontrolu jejího stavu. V případě, že zjistí závadu např. praskliny, aby nám ji neprodleně nahlásili. Již několik uživatelů tak učinilo. Nádoby jim byly vyměněny. Vadné nádoby budou předmětem reklamace, kterou musíme uplatnit do konce ledna 2013. Jedná se o nádoby, které mají víko rovné bez odvětrávací stříšky a jsou opatřeny samolepkou s textem „Podpořeno fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí“. Zjištěné závady hlaste p. Koblížkové, tel. 465 676 438, e-mail: hana.koblizkova@letohrad.eu
celý článek >>
Informace k nekomerčnímu komunitnímu projektu
28.5.2012
Proč kupovat, když si můžete zdarma půjčovat?
celý článek >>
Městský úřad Žamberk rozšiřuje úřední hodiny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
18.5.2012
Informace MěÚ Žamberk k rozšíření úředních hodin na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.
celý článek >>
Letohrad opět nejlepší v Pardubickém kraji
27.4.2012
Ve čtvrtek 26. 4. 2012 se v budově krajského úřadu v Pardubicích konalo slavnostní vyhlášení soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů. Letohrad se v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel, kterých je v kraji celkem 17, umístil na 1. místě. A získal ještě další ocenění - absolutní vítěz soutěže za rok 2011.
celý článek >>
Při svozu tříděných odpadů dochází od 16. dubna ke změně
12.4.2012
Počínaje svozem 16. dubna 2012 budou přistavené pytle a balíky, které nesplňují předepsaná kritéria (zejména velikost, nesešlápnuté PET lahve a nápojové kartóny, zásady čistoty) označeny samolepkou a ponechány na místě. Tím ten, kdo je takto odevzdal, získá informaci, že nebylo vše v pořádku a může nedostatky odstranit a pytle nebo balíky odevzdat při dalším svozu.
celý článek >>
Možnost bezplatného řešení sporů s finančními institucemi
21.2.2012
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Více viz příloha.
celý článek >>
Svoz dům od domu - oprava chyby
2.1.2012
V informacích uveřejněných v lednovém čísle zpravodaje a v ročence bylo ve výčtu odpadů svážených při tomto svozu omylem uvedeno i sklo. Při svozu způsobem dům od domu budou sváženy plasty, papír, nápojové kartóny a kovové obaly.
celý článek >>
Cena jízdného autobusy - přeprava po Letohradě
28.12.2011
Maximální cena jízdného autobusy (i s přestupem) po Letohradě z jedné části města na druhý konec by měla činit 10 Kč (plné jízdné) - viz kalkulátor IREDO !
celý článek >>
Sběrné dvory - změna od ledna 2012
22.12.2011
Od 1. 1. 2012 bude v Letohradě v ulici Požárníků (proti koupališti) pan Plundra provozovat pouze výkup kovů a papíru. Ostatní odpady, které jste zde byli zvyklí odevzdávat, budou odebírány ve sběrných dvorech na Orlici nebo v Letohradě v ulici Kunčická. Provozní dobu a další informace najdete v příloze nebo v sekci Nakládání s odpady – Sběrné dvory.
celý článek >>
Svoz plastů, papíru a nápojových kartónů
22.12.2011
se od ledna 2012 rozšiřuje o další komoditu. Bude možné odevzdávat kovové obaly (např. obaly od sprejů, plechovky od nápojů a potravin – vše prázdné a bez ohledu na složení, není třeba oddělávat víčka z jiného materiálu). Lze odevzdávat libovolné množství – velikost pytlů není stanovena, protože za ně nebudou přiznávány body a tedy ani odměna za třídění.
celý článek >>
Svoz textilu a jiných věcí – od ledna 2012 nová služba
22.12.2011
Od ledna 2012 bude Diakonie Broumov provádět každý měsíc svoz textilu a jiných věcí. Svoz bude prováděn způsobem dům od domu. Termíny svozů a další informace najdete v příloze nebo v sekci Nakládání s odpady – Svoz textilu a jiných věcí.
celý článek >>
V Libereckém a Ústeckém kraji zaujal letohradský systém svozu odpadu
21.10.2011
Ve dnech 6. a 11. října se konaly v Libereckém a Ústeckém kraji konference pod názvem „Teorie a praxe v odpadovém hospodářství“.
celý článek >>
Vydávání rybářských lístků
17.6.2011
Od 1. 7. 2011 bude na základě novely zákona o rybářství vydávat rybářské lístky pověřený obecní úřad v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt (týká se občanů ČR) nebo se zdržuje v obvodu jeho působnosti (platí pro cizince).
celý článek >>
WIFI síť na městském úřadě
14.12.2010
Veřejně přístupná WIFI síť je v pasáži a na repci MÚ
celý článek >>
Nádoby na baterie, zářivky a drobná elektrozařízení
17.9.2010
byly umístěny v průchodu budovou městského úřadu v čp. 10. Podrobnosti najdete v příloze.
celý článek >>
Co poskytuje CzechPOINT
5.2.2008
Czech POINT v současné době poskytuje za příslušný poplatek čtyři druhy výstupů - výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku a výpis z Rejstříku trestů.
celý článek >>
Nová průmyslová zóna nad OEZ Letohrad
23.5.2007
Město Letohrad nabízí zájemcům pozemky na vybudování výrobních prostor v lokalitě Průmyslová zóna nad OEZ. Celková výměra nabízených pozemků k prodeji činí 48 220 m2. Technické a komunikační napojení pozemků bude vybudováno do listopadu roku 2008. Bližší informace podá Ing. Vlastimil Mlynář tel. 724 228 255, e-mail: vlastimil.mlynar@letohrad.eu
celý článek >>
Městská policie informuje
13.3.2007
Od 15. 3. 2007 se mění telefonní dostupnost MP Letohrad následovně:
Pondělí: 7.00 – 20.00 hod.
Úterý – čtvrtek: 7.00 – 24.00 hod.
Pátek – neděle: nepřetržitě (až do pondělí 7.00 hod.)
celý článek >>

Informace:

Sloupek starostyPetr Fiala

Návštěvy u starosty a místostarostů


2.5.2016
Úvodník starosty pro Letohradský zpravodaj č. 5/2016 zobrazit obsah
27.4.2016
Rada města schválila příspěvky z Fondu volnočasových aktivit pro rok 2016 zobrazit obsah
4.4.2016
Úvodník starosty pro Letohradský zpravodaj č. 4/2016 zobrazit obsah
3.4.2016
Pozvánka na 6.4. na prezentaci v Domě kultury zobrazit obsah
24.3.2016
Sloupek starosty zobrazit obsah
archív

Zadejte email pro zasílání aktualit
Po registraci Vašeho e-mailu Vám bude zaslán aktivační e-mail. Řiďte se jeho instrukcemi.
© 2006-2012 Město Letohrad - Všechna práva vyhrazena.